Publikacja pt.: "Model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z różnymi typami niepełnosprawności"


Zapraszam do zapoznania się z Modelem aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z różnymi typami niepełnosprawności, który jest efektem trwającej w okresie od listopada 2014 roku do czerwca 2015 roku współpracy polsko-niemieckiej prowadzonej w ramach projektu pt.: Masz staż - szansę masz - zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Publikacja została wydana przez Centrum Społecznego Rozwoju w nakładzie 200 egzemplarzy. 


Publikacja pt.: "Ogrody siedliskowe nowa forma edukacji przyrodniczej"


Śląski Ogród Botaniczny w grudniu 2013 roku wydał publikację pt.: Ogrody siedliskowe nowa forma edukacji przyrodniczej.

Opracowanie jest swoistym poradnikiem dla osób zainteresowanych zakładaniem ogrodów siedliskowych przy placówkach oświatowych.

W publikacji znalazł się m.in. artykuł nt.: Wsparcie organizacyjne w budowie, utrzymaniu i rozwoju ogrodów siedliskowych, autorstwa Piotra Bańczyka.


Publikacja pt.: "CZAR PARTNERSTW - Tworzenie partnerstw i zarządzanie nimi"

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wydał publikację poświęconą realizacji działań partnerskich pomiędzy podmiotami sektora publicznego, biznesowego i pozarządowego pt.: CZAR PARTNERSTW - Tworzenie partnerstw i zarządzanie nimi.

Autorami publikacji są Piotr Bańczyk i Mateusz Eichner.